Please sign our Guestbok - Wpisz się do Księgi Gosci
 
 
Mail to us / Napisz do nas
 
What the press writes about us / Co piszą o nas w prasie Books, bulletins and articles published by us - Ksiażki, biuletyny i artykuły wydane przez nas Who visited our stud / Kto odwiedził naszą stadninę Information on Korfowe Arabians. Informacje o nas
HORSES of KORFOWE ARABIANS
KONIE z KORFOWE ARABIANS

   
Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich, Polish Prestige Belvedere 2001
Warszawa, sierpień 2001

International Arabian Sale Polish Prestige Belvedere 2001
Warsaw, August 2001
   
ETRUSKA: See more - Zobacz więcej No 1 Aukcji, sprzedana do Brazylii do stadniny Pana Paolo Bilyka za $40.000.

No 1 of the Auction
- sold to Brazil to Mr. Paolo Bilyk for $ 40.000.
   
ERFURT: See more - Zobacz więcej "Najlepszy Artysta Aukcji" - sprzedany do stadniny Pani Shirely Watts, Wielka Brytania.

"The Best Performer of the Auction" - sold to Mrs Shirley Watts, Great Britain.
   
DEKOR: See more - Zobacz więcej Dekor
   
CLIINNTONN: See more - Zobacz więcej Cliinntonn